Nepisto.cz - jednoduše a spolehlivě

Již od roku 2006 zajišťujeme komplexní služby studentům včetně odborných konzultací, přípravy podkladů pro seminární, bakalářské, diplomové a další práce či formální, jazykové nebo věcné korektury textů a jejich překlady.

Proč si lidé vybírají právě nás?

  • Naši zákazníci oceňují, že se mohou spolehnout. Věnujeme mimořádnou pozornost výběru spolupracujících odborníků. Díky nim se nám dlouhodobě daří zajišťovat služby ve vysokém standardu a plnit i velmi náročná zadání.
  • Veškeré texty jsou originální. V žádném případě se nejedná o kopie jiných prací, tedy plagiáty. Každý text prochází tří stupňovou kontrolou,na jejímž konci je testován profesionálním softwarem pro odhalování plagiátů.
  • Připravili jsme uživatelsky pohodlné prostředí, díky němuž můžete anonymně komunikovat s našimi odborníky. Jednoduše si tak lze vyměňovat soubory nebo prostřednictvím chatu prodiskutovat návrhy, připomínky či získat odpovědi na vaše otázky. V každé chvíli tak máte kontrolu nad svou objednávkou.
  • Jsme vám vždy nablízku. Ať už se na nás obratíte prostřednictvím telefonu, emailu, Skype, ICQ či online chatu, ve dne nebo v noci, vždy narazíte na člověka ochotného vám vyhovět, jak jen to bude možné.
  • Vyzkoušejte nás!

Seminární práce

Seminární práce ověřuje znalosti a dovednosti, které student nabyl v průběhu výuky. Zpracováním odborných textů a dat student prokazuje svou schopnost práce s textem a porozumění látky. Rozsah seminární práce většinou bývá předem určen v rozmezí od 10 do 20 normovaných stran.

Bakalářská práce

Jedná se o dokument, kterým má student prokázat schopnost odborné a vědecké práce. Rozsah bakalářské práce si každá univerzita určujte sama, ale většinou se jedná o práci, která má průměrně rozsah od 40 do 60 normovaných stran.

Diplomová práce

Diplomová práce ověřuje znalosti a dovednosti studenta, které získal v období stráveném na vysoké škole. Tento dokument prokazuje schopnosti nasbírané během vědecké a odborné praxe. Rozsah diplomové práce si škola určuje sama, obvykle to je kolem 40 až 60 normovaných stran.

 
OBJEDNAT SLUŽBU
Objednávka je až do potvrzení nezávazná

Zpracováváme podklady nejen z těchto oborů

Andragogika Antropologie Cestovní ruch
Český j. / literatura Daně Ekonomie
Etika Filozofie Historie - dějepis
Management Marketing Mediální studia
Mezinárodní vztahy Motivace Ošetřovatelství
Pedagogika Podnikání Podniková strategie
Podnikové řízení Politologie Právo
Psychologie Religionistika Sociální politika
Sociologie Speciální pedagogika Veřejná správa
24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
Díky hlavně za trpělivost
V textu jsem našel dva překlepy. Ale to je ok.
Společně jsem to daly dohromady. Bylo to ale delší než jsem původně myslela.
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.