Archiv článků

Jak psát seznam literatury v seminární práci

01.11.2011 10:07
citace článku z odborného časopisu: TOMEŠ, J. (1996): Specifická nezaměstnanost v České republice v regionálním srovnání. Geografie - Sborník ČGS, 101, č. 4, s. 278-229. MUSIL, J. (1993): Changing urban systems in post-communist societies in Central Europe: analysis and prediction. Urban...

Požadavky na formální úpravu seminární práce
 

04.10.2011 18:46
Seminární práci doporučujeme psát na osobním počítači v textovém editoru WORD s užitím typu písma Times New Roman, popř. i Bodoni, Garamond apod. ve velikosti 12. Řádkování použijte 1,5. Stránky se číslují od první strany seminární práce (mimo titulní list) arabskými číslicemi. Za titulní...

Jak napsat seminární práci
 

04.11.2010 09:31
Patrně tím nejdůležitějším při psaní jakékoliv seminární práce je výběr jejího tématu. Pokud vám téma práce není předem přiděleno a máte možnost si téma zvolit samostatně, je vhodné se řídit podle toho, zda jste schopni sehnat dostatečné množství zdrojů. To v dnešní době není takový problém,...

 

24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
Jsem spokojený. Nic co bych vytkl. Snad jen, možnost chatovat je dobrá, osobně by se mi líbila třeba i možnost skypovat s odborníkem.
Díky hlavně za trpělivost
Společně jsem to daly dohromady. Bylo to ale delší než jsem původně myslela.
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.