Best Practice

Často od našich zákazníků přichází dotazy, jak nejlépe naložit s podklady, které od nás dostávají, a tím co nejvíce zlepšit své studijní výsledky. Proto jsme připravili následující stručný a srozumitelný návod k použití.

V případě, že jste od nás obdrželi podklady, máte k dispozici originální text psaný autorem na Vámi zvolené téma. Jedná se o modelový text, který Vám může být vodítkem a vítanou inspirací při psaní vlastního textu.

Doporučujeme text vytisknout a pozorně (třeba i vícekrát) přečíst. Při seznamování se s podklady věnujte především pozornost těmto náležitostem:

1) Struktura textu. Všimněte si způsobu, jakým autor - prostřednictvím logického uspořádání jednotlivých kapitol - rozvíjí své argumenty. Každá z částí má své náležitosti.

2) Věnujte pozornost citační etice. Doporučujeme si v textu citace vyhledat a podtrhat. Zamyslete se nad tím, kdy autor používá citace? Vždy, když odkazuje na myšlenky či data jiných. Na konci textu také naleznete seznam použitých zdrojů. Zde naleznete všechny v textu užité zdroje.

3) Literatura a další zdroje. Jaké zdroje autor použil? Vyhledejte knihy uvedené v seznamu použitých zdrojů a přečtěte si je nebo alespoň relevantní kapitoly. Věnujte také pozornost typu literatury, který je v textu užitý. Jedná se především o odborné knihy či články. Použití (všem) otevřených zdrojů jako wikipedia se nedoporučuje - podobně jako použití vysokoškolských učebnic.

4) Jazyk. Pro úspěch na akademické půdě je nezbytné ovládat akademické termíny a jazyk a jejich použití. Doporučujeme slova, která neznáte, v modelovém textu podtrhat a vyhledat na internetu či výkladových slovnících. Ve vašem vlastním textu je pak můžete bez obav a ve správném kontextu použít.

5) Nejasnosti. Pokud vám není něco zřejmé, neváhejte kontaktovat autora prostřednictvím chatu.

Takto získané zkušenosti a inspirace vám mimořádně pomohou při práci na vlastním textu a podstatně zvýší pravděpodobnost lepšího známkového ohodnocení. Teď, když jste se seznámili s modelovým textem, pusťte se do tvorby vlastního textu! Pokud nevíte jak začít, připravili jsme pro vás Návod jak psát akademický text.

24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
Společně jsem to daly dohromady. Bylo to ale delší než jsem původně myslela.
Díky hlavně za trpělivost
Vše OK. Předám kontakty.
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.