Jak psát seznam literatury v seminární práci

Citace článku z odborného časopisu:

TOMEŠ, J. (1996): Specifická nezaměstnanost v České republice v regionálním srovnání. Geografie - Sborník ČGS, 101, č. 4, s. 278-229.
MUSIL, J. (1993): Changing urban systems in post-communist societies in Central Europe: analysis and prediction. Urban Studies, 30, č. 6, s. 899-905.

Citace knihy:

HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 236 s.
SAYER, A. (1992): Method in Social Science. A Realist Approach. 2. vydání. Routledge, London, 315 s.

Citace kapitoly v editované knize:

BLAŽEK, J. (1996): Nové institucionální rámce ekonomiky a regionální rozvoj: velké firmy a sektor progresivních výrobních služeb. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 303-314.
DOSTÁL, P., HAMPL, M. (1994): Changing economic base of Prague: towards new organizational dominance. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds): Development and Administration of Prague. Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, s. 29-46.

Citace magisterské/diplomové práce a výzkumné zprávy:

TRNKOVÁ, Z. (1995): Politika bydlení České republiky v období centrálního plánování. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 97 s.
SÝKORA, L. (1995): Ekonomická a sociální restrukturalizace a gentrifikace v Praze. Výzkumná zpráva, OSI/RSS č. 146/94. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Praha, 25 s.

Citace internetového zdroje:

Podle povahy materiálu se cituje buď jako článek nebo kniha s tím, že místo nakladatelství je uveden odkaz na webové stránky. Pokud lze, je lépe citovat publikované materiály v tištěné podobě.
BLAŽEK, J. (2001): Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU.
http://www.geography.cz/socgeo/blazek/blaz02.html

 
24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
Překlad byl v pořádku. Kvituji možnost se zeptat přímo překladatele na jednotlivá slova. To se opravdu hodilo.
Jsem spokojený. Nic co bych vytkl. Snad jen, možnost chatovat je dobrá, osobně by se mi líbila třeba i možnost skypovat s odborníkem.
Společně jsem to daly dohromady. Bylo to ale delší než jsem původně myslela.
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.