Požadavky na formální úpravu seminární práce

Seminární práci doporučujeme psát na osobním počítači v textovém editoru WORD s užitím typu písma Times New Roman, popř. i Bodoni, Garamond apod. ve velikosti 12. Řádkování použijte 1,5.

 
Stránky se číslují od první strany seminární práce (mimo titulní list) arabskými číslicemi.
 
Za titulní stranu umístěte obsah. Číslujte i přílohy (římskými číslicemi).
 
Text na stránce A4 umístěte:
 
1. 3 cm od levého kraje a 2,5 cm od pravého okraje,
2. 3 cm od horního okraje a 3 cm od spodního okraje (pokud číslujete stránku dole uprostřed - 4 cm),
3. pro celý text seminární práce zvolte jednotnou grafickou úpravu (nadpisy, odstavce, kapitoly apod.), při podtrhávání a zvýrazňování textu důsledně dodržujte jednotnou úpravu,
4. text zarovnejte do bloku.
 
K seminární práci přiřaďte seznam použité literatury. Seznam literatury byl měl být řazen abecedně. Způsoby zápisu se mohou lišit.
 
Například takto:
 
Janáčková, B. Soubor textů z literatury pro děti a mládež. Ústní nad Labem: PF UJEP, 2005.
 
Lhotová, D., Slabý, Z.K. Olympiáda kocoura Vavřince. Praha: Olympia, 1980.
 
24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
V textu jsem našel dva překlepy. Ale to je ok.
Vše OK. Předám kontakty.
Jsem spokojený. Nic co bych vytkl. Snad jen, možnost chatovat je dobrá, osobně by se mi líbila třeba i možnost skypovat s odborníkem.
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.